Nepravdivé povery o drevostavbách

Dekorácia

Montovaný dom má zlú zvukovú izoláciu

Tento problém spočíva v nesprávnom technologickom postupe, alebo tzv. „tenkých stenách“ . Základom je návrh konštrukcie stropu pre montované domy s dostatočnou pevnosťou, aby sa pri zaťažení neprehýbal. Ďalej sa do konštrukcie stropu drevostavby vkladajú pružné materiály na báze minerálnych, sklených alebo drevných vlákien, ktoré kročajový útlm riešia výborne. V prípade vysoko nadštandardných požiadaviek je možné do konštrukcie stropu zakomponovať aj liatu betónovú dosku alebo betónovú dlažbu. Podlaha druhého nadzemného podlažia sa realizuje ako “plávajúca”. Voľné položenie dosiek bez ich pevného spojenia so základnou konštrukciou stropu preruší všetky akustické mosty.

Životnosť drevodomu je výrazne nižšia ako murovaného domu

Montované domy vydržia to isté, čo očakávate od murovaného domu. Problematikou každej stavby totiž nie je životnosť konštrukcie, ale tzv. morálne zastarávanie. Zrýchľujúce sa životné tempo, technologický pokrok, ale aj sociálne zmeny vyžadujú každých 15 až 20 rokov vykonať rekonštrukciu domu. Ako príklad môžeme uviesť, že aj Albert Einstein si v roku 1925 postavil svoje sídlo v Nemecku práve ako panelovú drevostavbu. Tento montovaný dom stojí dodnes.

V montovaných domoch sú plesne

Problematika plesní je spôsobená zlým návrhom, nekvalitným prevedením alebo nevhodným spôsobom užívania stavby. Plesne sa objavujú väčšinou z dôvodu nízkej povrchovej teploty steny v interiéri. Technológiou konštrukčných izolovaných panelov SIP sa tieto neduhy neobjavujú. Nekvalitné alebo chýbajúce izolácie v stenách nie sú v „sendvičovej“ technológii možné, pretože izolačné polystyrénové jadro je základnou súčasťou panelu a bez správne vykonaného izolačného jadra by sa panel nedal vyrobiť. Okrem toho pridávame ešte vonkajšiu izoláciu pre montované domy.

Požiarna odolnosť drevostavby je oproti murovaným domom nulová

Každá technológia pre stavbu murovaných domov aj pre montáž drevostavieb musí prejsť certifikáciou podľa Zákona o technických požiadavkách na výrobky. Tieto podmienky zaručujú bezpečnosť voči požiarnemu riziku. Projekt plánovanej stavby musí zároveň obsahovať požiarnu správu, bez ktorej by investor vôbec nedostal stavebné povolenie. Montované domy plnia protipožiarne opatrenia samotným „sendvičovým systémom“. Okrem špeciálne upravenej OSB dosky ho tvoria samozhášavý polystyrén v jadre panelu, interiérové dosky a samozrejme aj kompaktný zatepľovací systém a fasáda. Každá stavba musí spĺňať kritérium, že minimálne 30 minút nesmú prehorieť steny budovy. Faktom je, že vlastnosti dreva sa pri požiari, na rozdiel od oceľových profilov, výraznejšie nemenia. Správne vyhotovená konštrukcia z dreva odoláva požiaru 45 minút a konštrukcia z betónu a ocele 20 minút. Paradoxne je drevený strop odolnejší ako strop z ocele, ktorý sa pod vplyvom ohňa a vysokých teplôt zdeformuje a zrúti oveľa skôr.

Montované domy sú v prípade živelnej pohromy nestabilné

Montované domy postavené technológiou SIP panelov, ktoré postihli živelné pohromy, zostali stáť takmer bez poškodenia. Je to dané konštrukciou panelu, teda tuhým izolačným jadrom obojstranne a celoplošne olepeným OSB doskou. Pevnostné charakteristiky panelov spoločne so špeciálnymi spojmi, ktoré sa vykonávajú lepením v kombinácii so sponami alebo skrutkami, dávajú týmto druhom stavieb povestnú pevnosť a tuhosť napriek pomerne nízkej vlastnej hmotnosti. Pre zaujímavosť: Po povodniach v Českej Republike v roku 2010 spol. EUROPANEL mala možnosť posúdiť tri montované domy postavené z EUROPANEL-u, ktoré boli zaplavené do výšky cca 120 cm. Napriek tlaku sa voda nedostala do panelov a fasády so zatepľovacím systémom ETICS prakticky neboli poškodené. Majitelia odstránili zo stien v interiéroch rozmočený sadrokartón a potom merali vlhkosť základových podvalov. Po zhruba dvoch až troch týždňoch vlhkosť rámu klesla z pôvodných 56% na 20% a mohli sa vykonať opravy interiérov.

Drevodom napádajú hlodavce a hmyz

Montované domy postavené technológiou SIP panelov nie sú lákadlom pre hlodavce a hmyz z dôvodu, že penová výplň je pre ne nestráviteľná.