Výhody nízko-energetického domu

Dekorácia

Nízka spotreba energie

Montované domy na kľúč sa vyznačujú aj ​​nízkou spotrebou energie. Okrem stavebných materiálov znižujú spotrebu energie aj solárne kolektory a rekuperácia vzduchu, čím sa znateľne znižujú tepelné straty vetraním obzvlášť v zimnom období. V súčasnosti sa kategorizuje výstavba na klasickú, nízko-energetickú a pasívnu podľa celkovej spotreby, ktorá sa uvádza v kW za hodinu.

SPOTREBA ENERGIE OVPLYVŇUJE:

 • kúrenie
 • ohrev vody
 • vnútorné vybavenie domu
 • pranie
 • izolácia a tepelné mosty
 • spôsob odvetrávania
 • materiály využité pri výstavbe domu

Pri porovnaní v rovnakých rozmeroch budovy (cca 150 m2) spotrebuje ročne rovnako veľký starší dom cca 27 000 kWh, nový dom cca 15 000 kWh a nízko-energetický montovaný dom na kľúč od 2 500 do 7 500 kWh. Množstvo spotrebovanej energie je ovplyvnené celkovou vnútornou vybavenosťou objektu, zohrievaním vody, topením atď. Okrem toho spotreba energie domu závisí najmä na materiáloch použitých pri výstavbe (tepelná izolácia, okenné otvory) spôsobom vetrania a v neposlednej rade zónovaním miestností.

Zásady pri stavbe

Nízko-energetické domy na kľúč využívajú rekuperáciu tepla a dôležitú rolu tu hrajú solárne zisky.

 • vhodné rozmiestnenie miestností podľa náročnosti na vytápanie
 • otočenie na juh (eventuálne JZ, JV)
 • sociálne zariadena projektované do stredu, chodby a komory k severu
 • zníženie počtu presklených plôch najmä na severnej, východnej a západnej strane (na týchto svetových stranách môžeme z ekonomických dôvodov osadiť menšie okná s lepším zasklením U < 0,9 W / ( m2.K ))
 • riešenie šikmých okien v streche – je nutné zvážit šikmé okná, ktoré vykazujú väčšie úniky tepla v noci, prípadne nadmerné prehrievanie v lete
 • výber najvhodnejšieho topného systému, najlepšie nízkoteplotných (podlahové alebo stenové topenie) s použitím solárneho zariadenia na pritopenie
 • pri topení plynom voliť kondenzačný kotol, ktorý má o 10 % vyššiu účinnosť než iné typy
 • odporúčame smerovať do obnoviteľných zdrojov energie
 • energetická certifikácia budovy

Šetrí životné prostredie

Výstavba montovaného domu nezaťažuje okolie. Dom na kľúč je skonštruovaný z už spomínaných SIP panelov, ktoré sú prevažne prírodného pôvodu. Všetky materiály sú samozrejme plne certifikované a v najvyššej kvalite.

 • drevený plášť z dosiek je regenerovateľný
 • jadro panelu z EPS je možné recyklovať
 • jadro panelu nemá výživovú hodnotu, je nemenné, neprodukuje nežiadúce plyny ani žiadne filtráty
 • materiály pre výrobu panelov neobsahujú zdraviu škodlivé chemikálie