Materiály a technológie

Dekorácia

SIP panely

Vzorom u nás relatívne nového stavebného systému sa stala technológia Structural insulated panels (SIP) pôvodom z USA odskúšaná šesťdesiatimi rokmi používania. Na jej základe vznikol stavebný systém používaný v našich drevodomoch, ktorý bol certifikovaný podľa českej legislatívy a harmonizovaných európskych noriem. SIP panely sú prefabrikované, univerzálne, jednoduché a veľmi kvalitné stavebné systémy pre realizáciu drevostavieb. Zloženie SIP panelu:

 • Hrúbka panelu 170 mm
 • 2x OSB 1,5 cm
 • Šedý grafitový polystyrén EPS 140 mm

OSB dosky

Vysokokvalitná drevená doska, ktorá pozostáva z 3 vrstiev. Tieto vrstvy sú k sebe orientované kolmo. Vo vrchnej a spodnej vrstve sú triesky uložené v pozdĺžnom smere a prostredná vrstva (jadro) je uložená v priečnom smere (kolmo na vrchnú a spodnú vrstvu). Takto laminované vrstvy sú pri určitej teplote a tlaku spojené vode-odolnou živicou. Výrobná technológia tak umožňuje získať drevenú dosku odolnú voči vlhkosti a bez bežných chýb. OSB doska je doska založená na drevenej báze, ktorá bola vyvinutá hlavne pre stavebný priemysel. OSB dosky sa delia na typy OSB/1 až OSB/4. Najbežnejšie používané sú dosky OSB/3, ktoré sú vhodné na použitie v mierne vlhkom prostredí (interiér a exteriér). Vlastnosti OSB dosiek:

 • dobrý tepelný odpor (drevo je prírodný izolant)
 • veľké formáty umožňujú menej spojov a tým aj menej akustických a tepelných strát
 • dobrá požiarna odolnosť v závislosti od druhu OSB dosky
 • odolnosť proti nárazom a vibráciám
 • odolnosť voči zemetraseniu a silným vetrom (overené v USA, Kalifornii na Floride i v Japonsku)
 • zdravotná nezávadnosť (testované EÚP Praha)
 • výborná opracovateľnosť

Polystyrén

Polystyrén ako materiál snáď ani nemusíme bližšie predstavovať. Jeho vlastnosti pozná takmer každý a bežne sa v stavebnom priemysle využíva. Bunky polystyrénu vo svojej uzatvorenej štruktúre nepohlcujú takmer žiadnu vodu. K tomu dochádza do určitej miery iba v póroch medzi vzájomne zvariteľnými časticami penovej hmoty. Po vysušení sa vracajú do pôvodnej podoby. Behom krátkej doby sa pod vplyvom dopytu vyvinul tzv. samozhášavý polystyrén, ktorý zodpovedá lepšie požiadavkám na protipožiarnu ochranu budov. Z požiarneho hľadiska je vhodné široké použitie EPS do sendvičových konštrukcií medzi nehorľavé materiály. Vlastnosti polystyrénu:

 • odolnosť voči vode
 • vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
 • protipožiarna bezpečnosť
 • jednoduchá a bezpečná manipulácia

Rekuperácia

Rekuperácia predstavuje zariadenie určené pre vetranie s minimálnym únikom tepla. Tento systém pracuje na základe výmenníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo prípadne ho v sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe privádzaný čerstvý vzduch ohrievať na požadovanú teplotu. Nevzniká teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami.

Výhody rekuperácie

Rekuperácia naviac pracuje aj v letnom období rovnako účinne a v spojení so zemným kolektorom zabezpečuje prívod chladného vzduchu o teplote cca +12 ° C čo znamená, že jeden ventilátor so spotrebou cca 3 W elektriny nám môže klimatizovať aj celý dom takmer zadarmo. Systém je naviac vybavený špeciálnou účinnou filtráciou, ktorá dokážu zachytiť prachnečistoty a peľ, ktoré by do interiéru mohli vniknúť oknami, preto je hlavne vhodný pre alergikov.

Ventilačný systém

Single room systém predstavuje inštaláciu ventilátorov v miestnostiach, kde jedna rekuperačná jednotka je namontovaná v každej izbe.

LED osvetlenie

LED žiarovky sú adekvátnou a plnohodnotnou náhradou pri osvetľovacej technike. Oproti bežným žiarovkám, LED ponúka výhody ako dlhšia životnosť a veľmi nízka spotreba. Životnosť dosahuje viac ako 50 000 hodín, zatiaľ čo spotreba je radovo v jednotkách wattov v závislosti na počte použitých LED diód. Najlacnejšou verziou sú infračervené diódy, nasledujú zelené a modré, ktoré sú najdrahšou verziou. Využitie LED žiaroviek je ako v domácnosti, tak aj vo forme indikátorov a veľkoplošných zobrazovačoch na reklamné účely. V súčasnosti sa využívajú aj ako svetelná dopravná signalizácia. Pre svoju dlhú životnosť a otrasuvzdornosť sa uplatňujú aj v automobiloch, dokonca aj ako náhrada koncových brzdových či smerových svetiel. Infračervené LED a najmä laserové diódy sa používajú na prenos informácií prostredníctvom optických vlákien. Laserové diódy našli hromadné uplatnenie aj v oblasti uchovávania údajov (CD, DVD).

Výhody LED osvetlenia

LED osvetlenie sa stáva symbolom 21. storočia. Nachádza využitie v mnohých technických a umeleckých oblastiach, tak isto aj v osvetlení domácnosti, a to predovšetkým vďaka jej výhodám, ako sú nízka spotreba elektrickej energie(min. 10x nižšia), vyššia účinnosť (90% elektrickej energie mení na svetelnú energiu, klasické žiarovky iba 3 a 5%), dlhá životnosť (až 50 000 hodín).

Solárne kolektory

Solárny kolektor je zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo ohrieva čierny povrch kolektora. Prenos energie do rúrky s kvapalinou prebieha na veľmi veľkú vzdialenosť, následkom čoho sú problémy s výmenou tepla pri nízkych a premenlivých hustotách toku energie. Pre oblasť Slovenskej republiky je celková doba slnečného svitu, t. j. bez oblačnosti, 1600 – 2001 hodín ročne.

Výhody solárnych kolektorov

 • Solárne kolektory fungujú bez elektrickej energie
 • Zníženie nákladov na teplú vodu až do 75 %
 • Nižšie náklady na vykurovanie až do 40 %
 • Dlhodobá životnosť kolektorov – cca 30 rokov
 • Využitie aj pri nižších vonkajších teplotách
 • Zhodnotenie nehnuteľnosti vďaka kolektoru
 • Solárne kolektory sú schopné urdžať teplú vodu do 75 hodín

Vákuové trubicové kolektory produkujú energiu aj pri difúznom (nepriamom) slnečnom žiarení. Na absorpčnú plochu trubice dopadajú slnečné lúče počas celého dňa kolmo, a tak dochádza k premene maximálneho množstva slnečného žiarenia na tepelnú energiu a práve z tohto hľadiska vákuové trubicové kolektory nemajú žiadnu konkurenciu na trhu. Vákuová izolačná vrstva kolektoru zabraňuje ochladeniu kolektoru vetrom alebo inými poveternostnými vplyvmi, preto pracuje tento typ kolektoru s maximálnym ziskom a minimálnou stratou.

Solárne systémy

Ohrev vody

Pri dimenzovaní solárneho zariadenia na prípravu teplej vody je cieľom dosiahnutie čo najvyššej možnej úrovne pokrytia spotreby mimo vykurovacej sezóny, aby v tomto období na jej ohrev nemusel využívať iný energetický spôsob. Po stanovení spotreby teplej vody a priebehu jej spotreby je možné pokryť 50 – 70 % ročných nákladov na ohrev vody.

Vykurovanie

Solárne kolektory však nedokážu pokryť kompletnú spotrebu energií na vykurovanie rodinného domu aj pri zväčšenej ploche kolektorov oproti kolektorom na ohrev vody. Takto získané teplo môže pokryť približne 15 až 30 % ročnej potreby dobre izolovaného objektu vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom.

Infra vykurovanie

Infrakúrenie je jeden z najmodernejších a najzdravších spôsobov vykurovania, ktorý využíva veľmi podobný spôsob vykurovania, ako samotné Slnko. Pretože sa pri infravykurovaní vzduch v miestnosti nevíri, nemieša sa prach, baktérie, mikroorganizmy a roztoče necestujú a nemajú príležitosť sa ani usadiť, infravykurovanie je silno odporúčané aj pre alergikov. Na infrapaneloch sa neusadia baktérie a mikroorganizmy, oproti tomu dobre vieme, že v prípade radiátorového vykurovania značné množstvo prachu a mikroorganizmov sa usadí napríklad v radiátoroch a v priľahlých kútoch.